Jak funguje endokanabinoidní systém (ECS)?

Endokanabinoidní systém byl objeven na počátku 90. let 20. století. Od té doby byla role ECS v udržování homeostázy a regulaci fyziologie intenzivně studována. Vědci zjistili, že endokanabinoidní systém je aktivní v mnoha různých fyziologických procesech. Objev ECS otevřel nové možnosti léčby různých onemocnění a stavů pomocí konopí.

Endokanabinoidní systém (zkráceně ECS) je biologický systém, který se vyskytuje u lidí a dalších savců. Skládá se ze tří hlavních složek: kanabinoidních receptorů, endogenních kanabinoidů a enzymů. ECS hraje důležitou roli v regulaci různých fyziologických systémů včetně imunitního systému, zánětlivých reakcí, uvolňování neurotransmiterů, kontroly chuti k jídlu, cirkadiánních rytmů, vnímání bolesti a dalších procesů.

Kanabinoidní receptory (zámky)

Kanabinoidní receptory jsou typem receptorů, které se nacházejí v mozku a těle a které se vážou na kanabinoidy, jako je THC a CBD. Existují dva hlavní typy kanabinoidních receptorů: CB1 a CB2. Receptory CB1 se nacházejí především v mozku, zatímco receptory CB2 se nacházejí především v imunitním systému. Kanabinoidní receptory hrají důležitou roli v regulaci různých fyziologických procesů.

Receptory můžeme chápat jako zámky v těle, nacházející se na buněčné membráně, které čekají na klíč, na který se naváže. Když se klíč spojí s receptorem (zámkem) spustí chemickou reakci, což má za následek změnění zprávy, kterou buňka odesílá.

Receptory CB1

Receptory CB1 se nacházejí v mozku ve vysoké koncentraci, zejména v oblastech mozku související s náladou, pamětí a bolestí. Fungují tak, že se vážou na endokanabinoidní molekuly (klíče) přirozeně vznikající v lidském těle.

Receptory CB1 najdeme především v:

 • mozku
 • oběhové soustavě
 • plicích
 • trávicí soustavě
 • reprodukčních orgánech
 • svalech

Receptory CB2

Receptory CB2 se nacházejí především v imunitním systému a hrají důležitou roli při regulaci zánětu. Aktivace receptoru CB2 je spojena se snížením zánětu a zvýšením funkce imunitního systému. Také je prokázáno, že snižují aktivitu osteoklastů, což jsou buňky, které způsobují degradací kostí. Některé výzkumy poukazují na to, že aktivace receptorů CB2 chrání srdce a játra před poškozením.

Receptory CB2 najdeme především v:

 • kostech
 • kůži
 • slezině
 • imunitním systému

Receptory CB1 a CB2 můžeme v těle najít i pohromadě a to zejména v:

 • slinivce břišní
 • játrech
 • kostní dřeni
 • imunitním systému

Endogenní kanabinoidy (klíče)

Endogenní kanabinoidy neboli endokanabinoidy jsou molekuly přirozeně produkované v lidském těle, které se vážou na kanabinoidní receptory a pomáhají regulovat různé fyziologické procesy. Jednoduše řečeno, říkají endokanabinoidním receptorům co mají dělat. Nejznámějším endogenním kanabinoidy jsou anandamid, který se nachází v mozku a 2-arachidonoylglycerol, který je nachází v centrální nervové soustavě.

Anandamid (AEA)

Anandamid je molekula kanabinoidu, která se přirozeně vytváří v lidském těle. Váže se na receptory CB1 v mozku a pomáhá regulovat různé fyziologické procesy včetně nálady, paměti a vnímání bolesti. Předpokládá se, že anandamid hraje roli v pocitu štěstí a potěšení, proto se mu přezdívá "molekula blaženosti" Předpokládá se, že také pomáhá chránit mozek před poškozením a nemocemi.

2-arachidonoylglycerolu (2-AG)

2-arachidonoylglycerolu neboli 2-AG je kanabinoidní molekula produkovaná v těle, která se váže na receptory CB1 i CB2. Hraje důležitou roli při regulaci zánětu, reakci imunitního systému, kontrole chuti k jídlu a vnímání bolesti.

Endokanabinoidní enzymy

Endokanabinoidní enzymy jsou zodpovědné za rozklad a recyklaci endokanabinoidů v těle. Existují dva hlavní typy endokanabinoidních enzymů: amidová hydroláza mastných kyselin (FAAH) a monoacylglycerolová lipáza (MAGL). FAAH rozkládá anandamid, zatímco MAGL rozkládá 2-arachidonoylglycerol (2-AG).

FAAH - amidová hydroláza mastných kyselin

FAAH je enzym, který pomáhá rozkládat a recyklovat endokanabinoidy v těle. Hraje důležitou roli při udržování homeostázy tím, že pomáhá udržovat endokanabinoidní systém v rovnováze.

MAGL - monoacylglycerolová lipáza

Jedním z nejdůležitějších enzymů endokanabinoidního systému je monoacylglycerolová lipáza (MAGL). Tento enzym pomáhá rozkládat a recyklovat 2-arachidonoylglycerol (2-AG), což je klíčový endogenní kanabinoid. MAGL je zodpovědný za rozklad 2-AG, a proto je tak důležitá pro udržení homeostázy v těle. Rozkladem 2-AG pomáhá MAGL udržovat endokanabinoidní systém v rovnováze.

Pokud vám článek poskytl potřebné informace nebo vám pomohl při řešení problému. Prosíme vás o jeho sdílení na sociálních sítích pomocí následujícího tlačítka. Moc nám tím pomůžete a třeba pomůžete i někomu ve vašem okolí. Děkujeme vám a budeme se na vás těšit u dalšího článku.