Blog o zdravém životním stylu

Odměny, podmínky i zdravotní způsobilost pro darování krevní plazmy

V dnešním světě, kde se zdravotnictví neustále potýká s novými výzvami, hraje darování krevní plazmy klíčovou roli v zachraňování životů a podpoře léčebných procesů. Tento článek se zaměří na vše, co potřebujete vědět o darování krevní plazmy - od základních informací o tom, co krevní plazma je a jak se používá, přes to, kdo může plazmu darovat, až po odměny spojené s tímto altruistickým činem. Vysvětlíme také, proč jsou některé osoby z procesu darování vyloučeny a na jakých místech můžete svou plazmu darovat, aby byla co nejlépe využita. Darování krevní plazmy představuje nejen významný přínos pro zdravotnictví, ale je také projevem hluboké lidskosti a solidarity. Pojďme se tedy společně podívat na to, jak tento jednoduchý, avšak životně důležitý proces, funguje a jaký má význam pro společnost.

Co je krevní plazma a kde pomáhá?

Krevní plazma je tekutá složka krve, která zaujímá více než polovinu jejího objemu a skládá se převážně z vody. Její významnou součástí jsou však i rozpuštěné látky jako jsou hormony, vitamíny, minerály, glukóza, krevní barviva a zejména plazmatické bílkoviny, včetně protilátek, albuminů a koagulačních faktorů. Tyto bílkoviny hrají klíčovou roli v imunitní odpovědi organismu, regulaci osmotického tlaku a srážlivosti krve. Díky svým unikátním vlastnostem se krevní plazma používá v řadě léčebných a terapeutických aplikací.

Plazma může být použita při léčbě různých onemocnění a zdravotních stavů, včetně:

 • Imunodeficiency: Lidé trpící nedostatkem imunity mohou mít prospěch z podání imunoglobulinů, které jsou získávány z krevní plazmy a pomáhají chránit před infekcemi.
 • Autoimunitní onemocnění: Plazma obsahuje faktory, které mohou zmírňovat nebo upravit autoimunitní reakce, například u pacientů s lupus nebo některými formami artritidy.
 • Koagulopatie: U pacientů s poruchami srážlivosti krve, jako je hemofilie, mohou být podávány konkrétní koagulační faktory získané z plazmy.
 • Popáleniny a šokové stavy: Albumin, další důležitá složka plazmy, je používán pro obnovu objemu cirkulující krve u pacientů s vážnými popáleninami nebo v šokových stavech.
 • Transplantace a chirurgické zákroky: Plazma může podporovat hojení a regeneraci tkání u pacientů podstupujících rozsáhlé chirurgické zákroky nebo transplantace.

Využití krevní plazmy tak zasahuje do širokého spektra lékařských oborů a má potenciál zlepšovat kvalitu života, nezřídka i zachraňovat životy. Pro pacienty, kteří jsou na produkty z krevní plazmy závislí, představuje darování plazmy neocenitelný dar, který jim umožňuje vést plnohodnotnější život.

Kdo může darovat krevní plazmu

Proces darování krevní plazmy je přístupný téměř každému, kdo splňuje určité zdravotní a regulační požadavky. Tyto podmínky jsou nastaveny tak, aby zajistily bezpečnost jak pro dárce, tak pro příjemce. Mezi klíčové požadavky patří:

 • Věkový rozsah: Osoby způsobilé k darování by měly být ve věku od 18 do 60 let. Výjimku tvoří stálí dárci, pro které je horní hranice věku posunuta na 65 let.
 • Hmotnostní limit: Důležitá je hmotnost mezi 50 a 150 kg, přičemž důraz je kladen na minimální hmotnost 50 kg, aby se zamezilo negativním účinkům na zdraví dárce.
 • Zdravotní stav: Kandidáti na darování by měli být v dobrém fyzickém a psychickém zdraví. To zahrnuje absence akutních či chronických nemocí, které by mohly darování komplikovat.
 • Doklady: Nezbytné jsou platný průkaz totožnosti a karta zdravotního pojištění, což umožňuje ověření identity dárce a zjednodušuje administrativní procesy.
 • Jazykové schopnosti: Základní znalost jazyka je nezbytná pro porozumění a správné vyplnění dotazníku, který se týká zdravotního stavu a životního stylu dárce.
 • Životní styl: Očekává se, že dárce nevede životní styl, který by mohl zvyšovat riziko přenosu infekčních nemocí přes krevní produkty.
 • Krevní skupiny: Všechny krevní skupiny jsou pro darování plazmy vhodné a žádané.
 • Frekvence darování: Možnost darovat plazmu je omezena na jednou za 14 dní, aby se zajistila regenerace dárce a udržela kvalita darované plazmy.

Splnění těchto podmínek zajišťuje, že proces darování plazmy je bezpečný a efektivní jak pro dárce, tak pro příjemce. Je důležité, aby potenciální dárci byli před darováním plně informováni o všech aspektech procesu a měli možnost konzultace se zdravotnickým personálem.

 

Kdo nemůže darovat krevní plazmu

Existují konkrétní situace a stavy, kdy osoba nemůže darovat krevní plazmu, což zahrnuje jak dlouhodobé, tak krátkodobé překážky. Pro zachování bezpečnosti jak dárce, tak příjemce, musí potenciální dárci splňovat přísná kritéria.

Dlouhodobé vyloučení z dárcovství

Osoby, které aktuálně užívají nebo v minulosti užívaly návykové látky včetně drog a některých typů psychofarmak, jsou z dárcovství krevní plazmy vyloučeny. Kromě toho jsou z darování vyloučeni jedinci s určitými zdravotními problémy nebo historií některých onemocnění, jako jsou:

 • Diabetici,
 • Osoby s hemofilií nebo jinými poruchami srážlivosti krve,
 • Lidé, kteří prodělali hepatitidu B nebo C,
 • Jedinci s historií pohlavních nemocí, zejména HIV a Syphilis,
 • Osoby trpící plicní tuberkulózou,
 • Ti, kdo mají chronická onemocnění,
 • Osoby s kardiovaskulárními onemocněními,
 • Jedinci s epilepsií.

Krátkodobé vyloučení z dárcovství

Existují také situace, kdy je dárcovství plazmy pouze dočasně nevhodné. To zahrnuje období, kdy:

 • Osoba trpí akutními projevy alergie,
 • Má opar, chřipku, nebo jiné běžné nemoci,
 • Nedávno měla klíště, ale nevyvinuly se žádné symptomy přenosných nemocí,
 • Byla očkována,
 • Podstoupila zákrok, jako je například trhání zubu.

Specifické období dočasného vyloučení se může vztahovat na ženy v období menstruace, těhotenství nebo kojení, ačkoliv zde může být situace více individuální a spíše se jedná o doporučení.

Specifické časové omezení

Další časové intervaly existují pro osoby, které:

 • Nedávno podstoupily endoskopické vyšetření, chirurgický zákrok, porod, nebo jim byl podán transfúzní přípravek (vyloučení na 6 měsíců),
 • Měli aplikované tetování, piercing nebo náušnice (vyloučení na 6 měsíců),
 • Prodělali jednorázovou trombózu žil po úrazu (vyloučení na 6 měsíců).

Na delší dobu, až jeden rok, jsou vyloučeni ti, kdo prodělali žloutenku typu A, mononukleózu, klíšťovou encefalitidu nebo kapavku.

I přes tyto směrnice je konečné rozhodnutí o vhodnosti pro darování plazmy vždy na odborném lékařském posouzení, které bere v úvahu všechny relevantní zdravotní informace poskytnuté dárcem.

Odměny za darování krevní plazmy

Darování krevní plazmy není jenom akt solidarity a příspěvek k záchraně životů; dárcům také přináší konkrétní odměny jako poděkování za jejich důležitý přínos. Za každý úspěšně provedený odběr plazmy se dárcům náleží finanční odměna ve výši 900 Kč. Kromě toho je tu možnost získat bonus 1 000 Kč za každého nového dárce, kterého přivedou do programu.

Číst článek
1 položek celkem